Språket kan ikke formidle noe annet enn seg selv.

Jeg sitter i et rom og skriver. Jeg skriver språket, språket skriver meg.

Jeg skriver historien om en mislykket revolusjon.

Hvis verden var klar, ville ikke kunst eksistere (Camus).

Jeg skriver historien om å skrive.

Det er emosjonene mine som tvinger meg til å skrive. Det er kjennskap til språkets logikk som gjør meg i stand til det.

Hadde Historien vært en avspeiling av språkets logikk på samme måte som den er en avspeiling av menneskets følelser, ville vi vært det vi hørte, og hørt det vi var, og verden ville vært klar.

Jeg skriver for å gjøre verden klar, med viten om at det er språket som hindrer meg i det.

Jeg skriver for å nå frem til deg, med viten om at det er språket som skiller oss ad.

Likevel skriver jeg. Ikke fordi jeg er redd for å dø. Men fordi språket, som døden, gjør meg i stand til å se galskapen i øynene, deg, og den klare verden.


Fra "Sett at jeg gikk baklengs inn i synsranden"

roman

Gyldendal 1978

 

Essays av Kiøsterud

Kunsten i økosystemet  Ny Tid

Å leve i økosystemet Jorden  Ny Tid

Hva er skjønnhet?  Klassekampen

Agamben og avståelsens etikk  Ny Tid

Tidligere essays

Essays in English

Polemikker av Kiøsterud

Dyrets blikk og vårt blikk Klassekampen

En av verdens første rapporterte miljøforbrytelser Klassekampen

Etikk uten Gud Vårt land

Kunsten å forstå en terrorist Klassekampen

Den største forbrytelsen Klassekampen

Intervjuer med Kiøsterud

Portrettsamtale med Kiøsterud, 2020Vimeo video, 27min.

Vår kollektive schizofreniHarvest

Menneske og dyr i posthumanismenNRK radio

Tidligere intervjuer

Lenker til Kiøsterud

Oslo Literary Agency

Forlaget Oktober

Aftenposten

Dagbladet

Omtale

Anmeldelser og pressemeldinger

Under arbeid ...

Stillhetens poetikk   11.9.2020


Kiøsterud på Facebook