BIBLIOGRAFI - oversikt -


ROMANER

Sår som aldri gror (1973)

Jord! (1977)

Fødsel (1977)

Sett at jeg gikk baklengs inn i synsranden (1978)

Jordens salt (1983)

Marí (1986)


DENNE GANGEN HØRER DU DEG SELV

Androselegien:

Det brente språket (1988)

Dyret i stenen (1989)

Lammet uten kropp (1990)

Ved fjellets fot (1991)

Pasjonene:

Skomakerens sønn (1982)

Brødet (pietà) (1993)

For siste gang (1994)

Minnetapet:

Fort glem videre (1995)

Nigredo og Etterord (etter ordet), essay (1997)

Den norske sangeren (1999)


SLIK DET BLE FORTALT

Måltidet i Bocca (2002)

Det første arbeidet (2005)

Ved elvens munning (2008)

Det som lever (2009)

Mimina (2012)


SLIK DET ER

Stillhet og fortelling (2013)

Henders verk (2015)

Sulten og skjønnheten (2016)

Åpenbaringen (2018)

Stillhetens økologi (2019)

De første ordene (2020)


Essays av Kiøsterud

Kunsten i økosystemet  Ny Tid

Å leve i økosystemet Jorden  Ny Tid

Hva er skjønnhet?  Klassekampen

Agamben og avståelsens etikk  Ny Tid

Tidligere essays

Essays in English

Polemikker av Kiøsterud

Dyrets blikk og vårt blikk Klassekampen

En av verdens første rapporterte miljøforbrytelser Klassekampen

Etikk uten Gud Vårt land

Kunsten å forstå en terrorist Klassekampen

Den største forbrytelsen Klassekampen

Intervjuer med Kiøsterud

Portrettsamtale med Kiøsterud, 2020Vimeo video, 27min.

Vår kollektive schizofreniHarvest

Menneske og dyr i posthumanismenNRK radio

Tidligere intervjuer

Lenker til Kiøsterud

Oslo Literary Agency

Forlaget Oktober

Aftenposten

Dagbladet

Omtale

Anmeldelser og pressemeldinger

Under arbeid ...

Stillhetens poetikk   11.9.2020


Kiøsterud på Facebook