Hva er det, det som lever, som synger og danser, hvisker og roper, det, som så vidt har stemme, og som ber om nåde, og som er så sterkt, at det ikke ser hva som skjer, fordi det er det som skjer, hva er det, det som elsker, som gråter hele tiden, som ikke finner vei, og som ingen kan hjelpe, det, som er så såret, at det må drepe det som lever, for at det som lever skal leve, hva er dette i meg, som er det eneste jeg har, før jeg har noe, og som i det det tar form kommer i strid med seg selv, og som er der og er der, etter at jeg er død. Hva er det, som lever?


Fra "Det som lever"

roman

Forlaget Oktober 2009


Essays av Kiøsterud

Kunsten i økosystemet  Ny Tid

Å leve i økosystemet Jorden  Ny Tid

Hva er skjønnhet?  Klassekampen

Agamben og avståelsens etikk  Ny Tid

Tidligere essays

Essays in English

Polemikker av Kiøsterud

Dyrets blikk og vårt blikk Klassekampen

En av verdens første rapporterte miljøforbrytelser Klassekampen

Etikk uten Gud Vårt land

Kunsten å forstå en terrorist Klassekampen

Den største forbrytelsen Klassekampen

Intervjuer med Kiøsterud

Portrettsamtale med Kiøsterud, 2020Vimeo video, 27min.

Vår kollektive schizofreniHarvest

Menneske og dyr i posthumanismenNRK radio

Tidligere intervjuer

Lenker til Kiøsterud

Oslo Literary Agency

Forlaget Oktober

Aftenposten

Dagbladet

Omtale

Anmeldelser og pressemeldinger

Under arbeid ...

Stillhetens poetikk   11.9.2020


Kiøsterud på Facebook